Đầu kamera FULL HD 4 cổng audio, xem qua cloud

Mã số: 252
4 000 Kč
Skladem

Thông tin chi tiết

Mô tả chi tiết sản phẩm

Kamera – IP FullHD loại ngày và đêm

192.168.0.81_03_20190830184125187

192.168.0.81_03_20190830184105870

Kamera – FullHD loại ngày và đêm

192.168.0.22_14_20210207164623215

192.168.0.22_14_20210207164835335

192.168.0.10_02_20190830185204479

192.168.0.10_07_20190830184628876

192.168.0.10_04_20190830184800885