Bộ 16 FULL HD komplet, 15 mắt bao quát, 1 mắt kasa audio. Xem online qua điện thoại 261

Mã số: 270
1 Kč
Skladem

Thông tin chi tiết

Mô tả chi tiết sản phẩm

Kamera – FullHD loại ngày và đêm

192.168.0.22_14_20210207164623215

192.168.0.22_14_20210207164835335

192.168.0.10_02_20190830185204479

192.168.0.10_04_20190830184800885

192.168.0.10_07_20190830184628876