Bộ 4 FULL HD komplet, 3 mắt bao quát, 1 mắt kasa audio. Xem online qua điện thoại

Mã số: 243
12 000 Kč –25 % 9 000 Kč
Skladem

Bao gồm 4 cuộn dây 20m, tổng 80m dây. Đầu xem online, ổ cứng 1000Gb, nguồn điện cho kamera. 1920 x 1080 độ phân giải của kamera.

Thông tin chi tiết

Mô tả chi tiết sản phẩm

Kamera – FullHD loại ngày và đêm

192.168.0.22_14_20210207164623215

192.168.0.22_14_20210207164835335

192.168.0.10_02_20190830185204479

192.168.0.10_07_20190830184628876

192.168.0.10_04_20190830184800885