HIKVISION DS-2CD2023G0-I (2.8mm) - 2MPX FULLHD

Mã số: 282
1 Kč
Skladem

Kamera sắt ngoài trời / trong nhà

HIKVISION DS-2CD2023G0-I (2.8mm) - 2MPX

Măt FullHD

Thông tin chi tiết

Mô tả chi tiết sản phẩm

Kamera – FullHD loại ngày và đêm

192.168.0.22_14_20210207164623215

192.168.0.22_14_20210207164835335

192.168.0.10_02_20190830185204479

192.168.0.10_04_20190830184800885

192.168.0.10_07_20190830184628876