HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP (2.8mm) – 2MPX FULLHD

Mã số: 297
1 Kč
Skladem

Kamera sắt ngoài trời / trong nhà

HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP (2.8mm) - 2MPX
FULLHD

Thông tin chi tiết

Mô tả chi tiết sản phẩm

Kamera – FullHD loại ngày và đêm

192.168.0.22_14_20210207164623215

192.168.0.22_14_20210207164835335

192.168.0.10_02_20190830185204479

192.168.0.10_07_20190830184628876

192.168.0.10_04_20190830184800885