HiWatch HWI-T220H (4mm) – 2MPX-IP

Mã số: 294
1 Kč
Skladem

Kamera nhựa ngoài trời / trong nhà

HiWatch HWI-T220H (4mm) - 2MPX

Măt IP

Thông tin chi tiết

Mô tả chi tiết sản phẩm

Kamera – FullHD loại ngày và đêm

192.168.0.81_03_20190830184125187

192.168.0.81_03_20190830184105870