Kamera

Tổng cộng 21 mục
HIKVISION DS 2CD2023G0 I (2.8mm)

Kamera sắt ngoài trời / trong nhà HIKVISION DS-2CD2023G0-I (2.8mm) - 2MPX Măt FullHD

Mã số: 282
HIKVISION DS 2CE16D0T IRP (2.8mm)

Kamera sắt ngoài trời / trong nhà HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP (2.8mm) - 2MPXFULLHD

Mã số: 297
HIKVISION DS 2CE16H8T IT3F (3.6mm) 5MPX

Kamera sắt  ngoài trời / trong nhà HIKVISION DS-2CE16H8T-IT3F (3.6mm) - 5MPX

Mã số: 306
HIKVISION DS 2CE56D0T IRM (3.6mm)
Yêu thích

Kamera sắt ngoài trời / trong nhà HIKVISION DS-2CE56D0T-IRM (3.6mm) - 2MPX FULL HD

Mã số: 285
HIKVISION DS 2CE56D0T IRMMF (2.8mm)

Kamera nhựa ngoài trời / trong nhà HIKVISION DS-2CE56D0T-IRMMF (2.8mm) - 2MPX FULLHD

Mã số: 288
HIKVISION DS 2CE56D0T IRMMF (2.8mm)

Kamera nhựa ngoài trời / trong nhà HIKVISION DS-2CE56D0T-IRMMF (3.6mm) - 2MPX FULLHD

Mã số: 291
HIKVISION DS 2CE56D8T VPITF (2.8mm)

Kamera sắt ngoài trời / trong nhà HIKVISION DS-2CE56D8T-VPITF (2.8mm) - 2MPX FULLHD

Mã số: 300
HiWatch HWC P120 DW (2.8mm)

360 độ qua WIFI HiWatch HWC-P120-D/W (2.8mm)

Mã số: 303
HiWatch HWI T220H (4mm)

Kamera nhựa ngoài trời / trong nhà HiWatch HWI-T220H (4mm) - 2MPX Măt IP

Mã số: 294
kamera4

Bao gồm 4 cuộn dây 20m, tổng 80m dây. Đầu xem online, ổ cứng 1000Gb, nguồn điện cho kamera. 1920 x 1080 độ phân giải của kamera.

Mã số: 243
Lên
Sản phẩm tiếp theo