Thông tin

Những thông tin liên quan đến hoạt động và thời sự về ngành kỹ thuât.

Bộ Tài chính sẽ nhẹ tay với EET, hoãn thời hạn khai thuế thu nhập vì COVID-19

Bộ trưởng bộ Tài chính Alena Schillerová dự định sẽ hoãn thời hạn nộp bản khai thuế thu nhập thêm 3 tháng. Bộ trưởng Schillerová muốn cho các doanh nghiệp và công ty nhỏ bớt căng thẳng do tình hình ...