VIT V3 iPro Beauty / Cảm ứng.

Mã số: 78
27 000 Kč
Skladem

Máy tính cảm ứng Asus bao gồm máy in hóa đơn nhiệt 80mm và phần mềm iPro Beauty, không trả phí hàng tháng.